“Devlet tüm sektörlerde üretimin dijitalleşmesini desteklemelidir”

Tüm dünyada “Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0” hazırlıklarının hızla sürdüğüne dikkat çeken Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi İsmail Hayri Cem, “Türkiye’nin bu yolda geride kalmaması için devletin öncelikle eğitimi dijital dönüşüme uyumlu hale getirmesi ve tüm sektörlerde üretimin dijitalleşmesini desteklemesi gerekiyor” çağrısı yaptı.
 Tarih: 16-11-2021 18:00:00
“Devlet tüm sektörlerde üretimin dijitalleşmesini desteklemelidir”
Tüm dünyada “Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0” hazırlıklarının hızla sürdüğüne dikkat çeken Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi İsmail Hayri Cem, “Türkiye’nin bu yolda geride kalmaması için devletin öncelikle eğitimi dijital dönüşüme uyumlu hale getirmesi ve tüm sektörlerde üretimin dijitalleşmesini desteklemesi gerekiyor” çağrısı yaptı.

DHA’nın, Türkiye’de dijitalleşme sürecine ilişkin sorularını yanıtlayan Cem, devletin dijital dönüşümle ilgili sorumluluklarının çok yönlü olduğunun altını çizerek, “Asgari ücreti 300 dolar civarında tutarak yabancı yatırımcıyı çekmek artık mümkün değil. İhraç mallarının maliyetini düşürmenin yolu da asgari ücreti düşük tutmaktan geçmiyor” dedi.

Aynı zamanda, tüm gelirlerini Darüşşafaka’ya bağışladığı “Endüstri 4.0 'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm” kitabının yazarı olan Hayri Cem, bu süreçte özel sektörün de araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları yaparak, kendi üretim süreçlerini hızla dijitalleştirmeleri gerektiğini vurguladı ve son yıllarda iş dünyası ile üniversitelerin iş birliğinin “çok zayıfladığına” dikkat çekti.

Dijital dönüşüm sürecinde, üretim açısından “Endüstri 4.0” ve sosyolojik açıdan “Toplum 5.0” döneminin yaşandığına dikkat çeken Hayri Cem, “Aslında Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 aynı zaman dönemidir” dedi.

“TOPLUM 5.0 KAVRAMI PEK ÇOK KİŞİ İÇİN PEK BİR ŞEY İFADE ETMİYOR”

Toplum 5.0 kavramının birçok kişi için bir anlam ifade etmediğini belirten Cem, “Biri endüstri tarihini buharlı makinelerin icat edildiği tarihten diğeri ise toplumsal yaşamı ‘ilkel komünal’ topluluklardan başlatıyor. Genellikle yaşadığımız dönemin tanımı yanlış yapılıyor. ‘Endüstri 4.0 nedir’ diye sorduğumuzda, genellikle; ‘teknolojik devrim, bilgi çağı, bilgisayar çağı, internet çağı’ gibi yanıtlar alıyoruz. Oysa bu yanıtlar Endüstri 4.0’ın değil, bir önceki dönemin karakteristik özellikleridir. Endüstri 3.0’ın 1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılması ile başladığı ve 2011’de sona erdiği ve Endüstri 4.0’ın başladığı kabul ediliyor. Toplum 5.0 kavramı ise pek çok kişi için pek bir şey ifade etmiyor.”

“Endüstri 4.0” kavramını “tamamen bir siber devrim” diye tanımlayan Hayri Cem, “Üç sanayi devrimi boyunca ürettiğimiz tüm fiziksel sistemlerin önce ‘akıllı’ sonra da ‘zeki’ hale dönüşmesidir. Endüstri 4. 0 sürecinin temel felsefesi; insan faktöründen tümüyle arındırılmış, bütünüyle otonom ve mükemmelleştirilmiş endüstriyel süreçlere dayalı bir üretim sisteminin inşa edilmesidir” dedi.

Endüstride başlayan akımın zamanla tarım ve hizmetler sektörlerine de sıçradığına işaret eden Hayri Cem, endüstride emeğin yerine akıllı ve zeki makineleri koymak olanaklıyken, diğer sektörlerde insan faktörünü tamamen yok saymanın “olanaksız” olduğuna dikkat çekti ve tüm sektörlerde yaşanan hızlı değişimin toplumsal yaşama da yansıdığının altını çizdi.

“KOMÜNİST MANİFESTO’NUN GÜNÜMÜZE UYARLANMIŞ HALİ İZLENİMİNİ YARATTI”

Cem DHA'ya yaptığı açıklamanın devamında, “Bu yeni felsefenin Japonya İşinsanları Konfederasyonu (Keizai Dantai Rengōkai - Keidanren) tarafından oluşturulmuş olması oldukça ilginçtir. Bu kurumun hazırladığı deklarasyonu ilk okuduğumda bende, Komünist Manifesto’nun günümüze uyarlanmış hali izlenimini yarattı” diye konuştu.

Üretim alanında başlayan dijital dönüşümün, eşzamanlı olarak toplumsal yaşamı da etkilediğini ve kullandığımız tüm cihazların “akıllı” hale geldiğini anımsatan Hayri Cem, “Sadece telefonlarımız, saatlerimiz, TV setlerimiz, buzdolaplarımız değil evlerimiz ve kentlerimiz akıllı hale geliyor. Giderek, kullandığımız tüm cihazlar akıllı hale gelecekler. Öncelikle bunları kullanabilmek için bu dönüşüme ayak uydurmamız gerekiyor” diye uyardı.

WEF: 2018-2022 DÖNEMİNDE DÜNYADA 133 MİLYON YENİ İŞ OLANAĞI DOĞACAK

Her Endüstri devriminin bir önceki dönemin pek çok mesleğini ortadan kaldırdığını, ancak yerine yeni mesleklerin orta çıktığını anlatan Cem, “Ancak, her yeni doğan meslekle birlikte emek daha kalifiye ve eğitimli hale geldi” dedi ve ekledi:

“Bu sanayi devrimi; Algoritma Teknisyenliği, Etkileşimli Arayüz Tasarımcılığı, Evrensel Hizmet Danışmanlığı, Dijital Süreç Mühendisliği, Endüstriyel Veri Bilimciliği, Robot Koordinatörlüğü, IT/IoT Çözüm Mimarlığı, Bulut Hesaplama Uzmanlığı, Veri Güvenliği Uzmanlığı, 3-D Yazıcı Mühendisliği, Giyilebilir Teknoloji Tasarımcılığı, İş Terapistliği gibi yeni meslekleri ortaya çıkaracaktır. Dijital dönüşüme iki ana nedenden dolayı ayak uydurmalıyız: 1) Çevremizi saran akıllı ve zeki cihazları kullanabilmek için. 2) Kendimize iş bulabilmek için.”

“ARTIK GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN UCUZ İŞGÜCÜ GELİŞMİŞ ÜLKELERİ CEZBETMİYOR”

Gelişmekte olan ülkelerin endüstriyel devrimleri yakalayabilmek için önceki endüstri devrimlerinin geçirdiği aşamaları yaşamak zorunda kaldıklarını ve bu nedenle gelişmiş ülkelerin “işgücü pazarı” haline geldiklerini vurgulayan Cem, “Endüstri 4.0 gelişmekte olan ülkelere bir şans tanıyor; bu devrimin temeli yazılım, çipler ve sensörlerden oluşuyor. Vatandaşlarını ve gençlerini bu yönde eğiten ve üretim sistemlerini dijitalleştiren ülkeler ayakta kalacak, bu sürece uyum sağlayamayan ülkeler ise açlığa ve sefalete mahkûm olacaklardır” diye uyardı.

Artık gelişmekte olan ülkelerin ucuz işgücünün gelişmiş ülkeleri cezbetmediğini vurgulayan cem, “Çünkü, yeni üretim sistemleri eğitimli ve nitelikli emeğe ihtiyaç duyuyor. Bu gelişmenin farkına varıp, kendini değiştiren ülkelerin başında Çin ve Kore gibi Uzakdoğu ülkeleri gelmektedir. Bu ülkeler artık Batı’nın ucuz işgücü depoları olmaktan çıkıp, teknoloji ihraç eden ülkeler durumuna geldiler” dedi.

“EĞİTİM POLİTİKALARI DEĞİŞİR, ÜRETİM DİJİTALLEŞİRSE TÜRKİYE SON VAGONA YETİŞEBİLİR”

Dijital dönüşüm eğitimden başladığını söyleyen Cem, "Türkiye’de henüz bu konuda harekete geçmiş değil. Mevcut eğitim politikaları bir önceki dönemin politikalarıdır. İlkokuldan itibaren yazılım dersleri başlatılmalı, yazılımın temeli olan matematik ders saatleri artırılmalıdır. Orta okul ve lise öğrencileri yapay zekayı kullanarak araç gereç üretebilir hale getirilmeli, yeni çağın donanımları olan sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik aletlerini, 3D, 4D, 5D yazıcılarını, drone ve insansız kara, hava ve deniz araçlarını kullanabilmelidirler” ifadelerini kullandı.

Üniversite eğitiminde öğrencilere ağırlıklı olarak Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0’ın koşullarını geliştirecek bilgiler ve deneyimler kazandırılması gerektiğini de vurgulayan Cem, “Bu aşamada sanayi başta olmak üzere hizmet sektörü ve tarım sektörünün üniversitelerle iş birliği son derece önemli olacaktır. Eğitimde bu adımlar atılırken bir yandan da üretimdeki tüm sektörlerin dijital üretim sistemine adaptasyonu sağlanmalı ve toplum bu konuda eğitilmelidir” çağrısı yaptı.

“ASGARİ ÜCRETİ 300 DOLARDA TUTARAK YABANCI YATIRIMCIYI ÇEKMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Türkiye’de işçi ücretlerinin “oldukça düşük” olduğuna dikkat çeken Cem, “Asgari ücreti 300 dolar civarında tutarak yabancı yatırımcıyı çekmek artık mümkün değildir. İhraç mallarının maliyetini düşürmenin yolu da asgari ücreti düşük tutmaktan geçmiyor” diye uyardı.

Dijital tarım politikalarının da geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Cem, “Eskiden traktörün tarım için önemi neyse şimdi tarımda drone kullanmanın önemi odur. Ancak pahalı tohum ve gübre sorununa çözüm bulmadan tarımda dijitalleşmeyi sağlayamayız. Diğer sektörlerde de devlet üretimin dijitalleşmesini teşvik etmelidir. Örneğin, ar-ge harcamaları vergiden düşülebilmelidir. Üretim süreçlerini dijitalleştirmeye başlayan şirketlere vergi avantajları ve kolaylıklar sağlanabilir” diye önerdi.

İŞ DÜNYASININ AKADEMİK ÇALIŞMALARA SPONSOR OLMASI DÖNÜŞÜMÜ OLUMLU ETKİLER

Cem, “Son yıllarda iş dünyası ile üniversitelerin iş birliği çok zayıfladı. Bu iş birliği sonucunda üniversiteler öğrencilerini iş dünyasının ihtiyacı olan niteliklerde eğitebilirler. İş dünyasının akademik çalışmalara sponsor olmaları da dönüşümü çok olumlu yönde etkileyecektir” dedi.

Devletin interneti ve mobil iletişimi gelişmiş ülkeler düzeyine çıkartması, sosyal medya kullanımlarına müdahale etmemesi gerektiğini de vurgulayan Cem, “Bunun yanı sıra, yurttaşlar kullandıkları kamu hizmetlerinin dijitalleşmesini ve teknoloji yoğun hale getirilmesini talep edebilirler; çünkü bu dijitalleşme yaşam konforunu da artıracaktır” dedi.

Vatandaşların kamu ile olan işlerini dijital ortamda nasıl halledecekleri konusunda eğitim verilmesi gerektiğine de dikkat çeken Cem, “Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0’ın olmazsa olmazları arasında yer alan önemli faktörlerden biri internettir. Ülkemizdeki internet alt yapısı oldukça zayıftır. Hanelerde kullanılan en yüksek internet hızı 100 mbps’dir. Oysa Avrupa Birliği ülkeleri bu hızı 2 GB’a çıkarttılar bile. Treni yakalamak istiyorsak internet hizmetlerini öncelikli olarak geliştirmeliyiz” dedi.

“PARDUS PROJESİ TÜRKİYE İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ, HAYATİ BİR PROJEDİR”

Kullanılan işletim sistemleri ve uygulamalar için yurt dışına her yıl milyonlarca dolar ödendiğini anımsatan Cem, “Ülkemizde kullanılan sistemlerin büyük çoğunluğu kapalı kod sistemlerdir. Bu sistemlere müdahale etmeniz mümkün değildir. Siz sistemi kullanırken geri planda ne olduğunuzu göremez, size ait bilgilerin kullanılıp kullanılmadığını bilemezsiniz. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve uygulamalarda ise böyle bir tehlike yoktur” dedi ve ekledi:

“Türkiye’de kapalı işletim sistemine rakip olarak TUBİTAK Pardus işletim sistemini oluşturmuştur. 2003 yılında başlayan çalışmalar sonucunda Pardus’un ilk sürümü kullanıma sunuldu. Geçen yıl ise Pardus’un 19. Sürümü piyasaya çıkartıldı. İdeal olanı, Pardus’un TUBİTAK önderliğinde, üniversitelerle iş birliği halinde geliştirilmesiydi. Pardus projesi Türkiye için son derece önemli, hayati bir projedir. Ancak bu işletim sistemi, maalesef, ülkemizin resmi işletim sistemi haline getirilemedi. Oysa böyle bir adımla, bir yandan Türkiye’nin pek çok dijital verilerinin güvenliği ülke içinde sağlanabilirken, bir yandan da yüzlerce milyon dolar lisans ücretinden tasarruf edilmiş olur.”

Etiketler
  Kaynak: İGFHABER
  YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER TEKNOLOJİ Haberleri
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 23 16 1 6 41 17 54 +24
2 Konyaspor 22 13 3 6 34 16 45 +18
3 Alanyaspor 23 11 7 5 41 33 38 +8
4 Adana Demirspor 23 10 6 7 35 25 37 +10
5 Fenerbahçe 23 10 6 7 36 28 37 +8
6 Beşiktaş 23 10 7 6 35 31 36 +4
7 Hatayspor 23 11 9 3 32 34 36 -2
8 Başakşehir FK 22 10 8 4 31 23 34 +8
9 Gaziantep FK 22 9 8 5 27 28 32 -1
10 Sivasspor 23 7 6 10 30 24 31 +6
11 Kayserispor 23 8 8 7 31 32 31 -1
12 Fatih Karagümrük 23 8 9 6 29 36 30 -7
13 Kasımpaşa 23 7 10 6 30 31 27 -1
14 Göztepe 23 7 10 6 28 31 27 -3
15 Galatasaray 23 7 10 6 28 33 27 -5
16 Giresunspor 23 7 11 5 22 25 26 -3
17 Antalyaspor 23 6 11 6 23 34 24 -11
18 Çaykur Rizespor 23 6 13 4 21 39 22 -18
19 Altay 23 5 15 3 24 38 18 -14
20 Yeni Malatyaspor 22 4 14 4 18 38 16 -20
Takım O G M B A Y P AV
1 Ümraniyespor 21 14 4 3 37 17 45 +20
2 MKE Ankaragücü 21 14 4 3 34 16 45 +18
3 BB Erzurumspor 21 11 5 5 34 24 38 +10
4 Bandırmaspor 21 11 7 3 34 21 36 +13
5 İstanbulspor 21 11 7 3 35 25 36 +10
6 Eyüpspor 20 10 4 6 30 22 36 +8
7 Samsunspor 20 9 5 6 31 23 33 +8
8 Adanaspor 21 9 7 5 26 21 32 +5
9 Manisa FK 21 8 9 4 25 27 28 -2
10 Tuzlaspor 20 7 7 6 21 20 27 +1
11 Keçiörengücü 21 7 9 5 28 32 26 -4
12 Gençlerbirliği 21 8 11 2 24 32 26 -8
13 Boluspor 19 6 7 6 21 21 24 0
14 Kocaelispor 21 7 11 3 20 28 24 -8
15 Menemenspor 21 5 8 8 24 35 23 -11
16 Altınordu 21 7 13 1 27 45 22 -18
17 Bursaspor 20 5 10 5 23 31 20 -8
18 Denizlispor 21 5 12 4 20 32 19 -12
19 Balıkesirspor 20 2 16 2 14 36 8 -22
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/02/2022 Kayserispor vs Hatayspor
 04/02/2022 Konyaspor vs Giresunspor
 05/02/2022 Gaziantep FK vs Sivasspor
 05/02/2022 Fatih Karagümrük vs Yeni Malatyaspor
 05/02/2022 Trabzonspor vs Kasımpaşa
 05/02/2022 Fenerbahçe vs Başakşehir FK
 06/02/2022 Alanyaspor vs Galatasaray
 06/02/2022 Çaykur Rizespor vs Adana Demirspor
 06/02/2022 Beşiktaş vs Antalyaspor
 06/02/2022 Göztepe vs Altay
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 05/02/2022 Keçiörengücü vs Samsunspor
 05/02/2022 Tuzlaspor vs Balıkesirspor
 05/02/2022 Bursaspor vs Altınordu
 05/02/2022 Denizlispor vs Eyüpspor
 06/02/2022 Bandırmaspor vs Ümraniyespor
 06/02/2022 BB Erzurumspor vs Manisa FK
 06/02/2022 Menemenspor vs Adanaspor
 06/02/2022 Gençlerbirliği vs MKE Ankaragücü
 07/02/2022 Kocaelispor vs Boluspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 30/01/2022 Ankaraspor vs Afjet Afyonspor
 30/01/2022 Bayburt Özel İdare Spor vs Kahramanmaraşspor
 30/01/2022 Bodrumspor vs Sakaryaspor
 30/01/2022 Çorum FK vs Turgutluspor
 30/01/2022 İnegölspor vs Niğde Anadolu FK
 30/01/2022 Sarıyer vs Serik Belediyespor
 30/01/2022 Sivas Belediyespor vs Etimesgut Belediyespor
 30/01/2022 Somaspor vs Diyarbekir Spor
 30/01/2022 Van Spor FK vs Ergene Velimeşe
 30/01/2022 1461 Trabzon FK vs Adıyaman FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 29/01/2022 Başkent Gözgözler Akademi FK vs Hendek Spor
 30/01/2022 Artvin Hopaspor vs Elazığspor
 30/01/2022 Bergama Belediyespor vs Batman Petrolspor
 30/01/2022 Bursa Yıldırımspor vs Arnavutköy Belediye
 30/01/2022 Çatalcaspor vs Erbaaspor
 30/01/2022 Fatsa Belediyespor vs Belediye Kütahyaspor
 30/01/2022 Karaman Belediyespor vs Kahta 02 Spor
 30/01/2022 Osmaniyespor FK vs Nevşehir Belediyespor
 30/01/2022 1954 Kelkit Bld.Spor vs Sancaktepe FK
 30/01/2022 1954 Kelkit Bld.Spor - Sancaktepe FK Sancaktepe FK ligdeki son 12 maçında hiç kazanamadı  1954 Kelkit Bld.Spor yenilmez
HABER ARŞİVİ
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI